Eğitimgen Akademi

Ortaokul

Eğitimgen Akademi ortaokul özel dersleri ve kursları ile öğrencilerimizi hayata ve lise sınavları öncesi hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz.

Türkçe
Ortaokul
Müfredata uygun Türkçe dersleri ile hem dil becerilerimizi geliştiriyoruz hem de anlam dağarcığımızı geliştiriyoruz.
Fen Bilimleri
Ortaokul
Fen Bilimleri derslerini atölyemizde gerçekleştirip deneyleyerek ve yaşayarak öğreniyoruz.
İngilizce
Ortaokul
İngilizce dersleri hem dil seviyemizi geliştiriyoruz hem de yeni kültür ve deneyimler tanıyoruz.
Matematik
Ortaokul
Matematiğin sihirli dünyasına oyunlaştırma çalıştırmalarımız ile kapsayıcı bir deneyim sunuyoruz.
Sosyal Bilgiler
Ortaokul
Eğitimgen Akademi'de Sosyal Bilgiler derslerini 21. y.y becerileri ve kültür dünyası ışığında işliyoruz.