Birebir Özel Dersler

Eğitimgen Akademi’de VIP grup sınıflarının dışında ayrı bir paket olan “Birebir Özel Ders” paketleri de seçilebilir. Bu paketler sayesinde öğrencimiz birebir özel dersler sayesinde daha da hızlı konuları tamamlayacak ve ilerleyecektir.

VIP Eğitim